Despre asigurare

Pentru a intelege mai bine continutul acestui site, este nevoie sa clarificam notiunile fundamentale privind activitatea de asigurare, intr-o maniera scurta si cuprinzatoare.

Ce este asigurarea?

In intelesul general acceptat asigurarea este activitatea prin care sunt transferate anumite riscuri eventuale (care pot sa apara in urma producerii unor evenimente) de la asigurat (persoana expusa la risc) la asigurator in baza unui contract de asigurare si in schimbul unei sume de bani – prima de asigurare.

Ce este polita de asigurare?

Contractul de asigurare reprezinta intelegerea dintre asigurat si asigurator si specifica riscurile preluate de asigurator, conditiile in care acesta preia riscurile, evenimentele care pot produce daunele suportate de asigurator, suma asigurata si beneficiarul politei de asigurare.

Ce este suma asigurata?

Suma asigurata este suma maxima pe care un asigurator (companie de asigurare) o poate plati in cazul indeplinirii conditiilor stipulate in contractul de asigurare (in cazul producerii evenimentului asigurat).

Ce este dauna?

Prin dauna se intelege prejudiciul material aparut prin distrugerea partiala sau totala, vatamarea bunului asigurat. Repararea prejudiciului  se numeste despagubire si este plata unei compensatii banesti in limita sumei asigurate ce va compensa dauna aparuta in urma producerii evenimentului asigurat.

Ce sunt riscurile?

Riscurile preluate de asigurator sunt variate: riscul distrugerii totale sau partiale a unor bunuri, riscul vatamarii corporale, riscul de a produce pagube materiale, riscul de a produce vatamari corporale, riscul de imbolnavire, riscul pierderii vietii, etc. In functie de riscul preluat de asigurator, de bunul asigurat si de evenimentul declansator al daunei sunt clasificate tipurile de asigurari, printre cele mai uzuale fiind: asigurarea auto RCA si CASCO, asigurarea medicala de calatorie, asigurarea de sanatate, asigurarea locuintei, asigurarea de somaj, asigurarea in caz de deces, etc.

Activitatea de asigurare este, prin natura ei, o activitate speciala si este desfasurata pe teritoriul Romaniei doar de catre societatile de asigurare ce au primit aprobarea sa desfasoare astfel de activitate. Activitatea societatilor de asigurare este supervizata de ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara).